Mellommann vel verd pengene

are-subscription-boxes-really-worth-the-moneyDet er en lang rekke fordeler knyttet til det å overlate billettsalget til en profesjonell aktør som har det med å administrere billettsalg som sitt spesialfelt. I veldig mange sammenhenger er mellommannen et utskjelt og fordyrende mellomledd som først og fremst har egne hensyn til de vil ivareta. Slik er det ikke på noen måte på dette området. Her oppfattes de i all hovedsak som en nyttig aktør som påtar seg å utføre slike funksjoner som arrangørene ikke selv har tilstrekkelig ressurser eller kompetanse til å ivareta. At de vet å ta seg betalt for denne kompetansen, er en annen sak. Det faktum at de veldig ofte engasjeres er imidlertid et sikkert tegn på at deres tjenester oppfattes som vel verd pengene.

Billettene er inntektskilde nummer 1

For de aller fleste arrangører av konserter, idrettsarrangementer, utstillinger eller events, av ett eller annet slag, står og faller suksessen på om man får solgt tilstrekkelig med billetter. Det er jo tross alt derfra inntektene kommer. Inntektene som helst skal mer enn dekke alle kostnadene som er forbundet med arrangementet. Det være seg leier, lønn, honorarer og annet. Å etablere et eget salgs-korps er både tidkrevende og kostbart og ettersom arrangørene normalt er eksperter på helt andre ting enn billettsalg, er det med på å stjele ressurser og fokus fra slike ting som ellers vil være med på å høyne kvaliteten på arrangementet. For en ting er det å selge billetter, en annen og vel så vesentlig ting er det å motta betaling. En profesjonell mellommann har gode og trygge rutiner som sikrer at de som bestiller billetter også betaler for dem. Om det så gjøres gjennom betaling med kort, ved trekk fra bankkonto eller ved fakturering. Man skal være en ganske stor arrangør for å kunne forsvare å ivareta slike funksjoner innen egen organisasjon.