La billettservice gjøre jobben

jobsites-feat_1En av de store utfordringene knyttet til det å sette opp forestillinger utenfor de etablerte scenene, har vært å tilrettelegge billettsalget på en måte som ikke legger beslag på alt for mange ressurser. Skal man for eksempel arrangere en landsomfattende turné med ett julekonsert-konsept er det ett utall faktorer som skal stemme etter at de viktigste faktorene – artistene og programmet – er på plass. En av disse faktorene er selve markedsføringen. Skal man besøke 40 kirker spredt over hele landet, så er jo det en ikke ubetydelig del av forberedelsene. Man må annonsere lokalt og man må drive bearbeiding av mediene lokalt. Før måtte man også i veldig stor grad arrangere billettsalget lokalt og det var kanskje det de fleste arrangørene oppfattet som mest krevende.

Overlat billettsalget til spesialister

Det å ha etablert et salgssted lokalt som det var lett for publikum å ta seg til og som man som arrangør kunne stole på når det gjaldt håndteringen av de pengene som kom inn fra salget. Dette er ikke lenger noen problem. I alle fall ikke av samme størrelse som tidligere. De aller fleste konsertarrangører allierer seg nå med en av de firmaene som har spesialisert seg på å selge billetter på nettet. På den måten kan de konsentrere seg om de andre viktige tingene som skal planlegges og gjennomføres før turneen legger ut på veiene.

Fordelene med å overlate billettsalget til en formidler er mange og åpenbare. Det viktigste er vel at man ikke trenger å etablere en egen salgsorganisasjon. En annen fordel ved at salget skjer over nett er at formidleren hele tiden kan holde arrangøren oppdatert om hvordan salget går. Der er nyttig informasjon når slike ting som medie-arbeid skal gjennomføres. Ligger det an til fulle hus et sted og glissen brakke andre, så vet man jo hvor man sette inn markedsførings- og PR-stuntene.