Å bygge bro mellom arrangør og publikum

audienceMellommenn er slett ikke alltid populære. Ofte blir de sett på som fordyrende mellomledd, men det er ikke tilfellet når det gjelder billettformidlere. De har nemlig gjort livet mye enklere for både arrangører og publikum. Som mellommenn er det deres oppgave å bygge bro mellom selgere og kjøpere av billetter. Som sådan fungerer de omtrent som et forlag som bygger bro mellom forfatter og leser eller som en børs som bygger bro mellom de som har kapital og de som trenger kapital. Takket være formidlerne blir arrangørene eksponert for stort potensielt publikum og publikum på sin side finner lett relevante og interessante arrangementer takket være formidlernes nettsteder. Og når man får en “match” er det enkelt og effektivt å gjennomføre billettsalget/-kjøpet. Til glede for begge parter. Selv om formidlerne tar seg betalt for jobben er det derfor ofte regningssvarende for arrangører å gjøre avtale med dem.

Konkurranse bra for alle parter

Billettformidling har blitt en industri med stadig flere aktører som kjemper om arrangørenes gunst. For den enkelte publikummer betyr det nok ikke stort hvilken formidler arrangøren har inngått avtale med så lenge det dreier seg om en seriøs aktør. For arrangørene kan det imidlertid bety mye hvem av de seriøse aktørene en velger. Og da kan man jo like gjerne først som sist slå fast at det er en fordel for alle parter at det har dukket opp flere nye aktører på dette markedet. Det betyr konkurranse på tilbudssiden og det er så godt som alltid en fordel for etterspørselssiden (i alle fall om man ser bort fra drosjenæringen der denne evige sannhet åpenbart av en eller annen grunn ikke har slått til). Flere aktører gir lavere pris og eller høyere kvalitet på varen eller tjenesten. Derfor må etablerte aktører skjerpe seg når nye og ambisiøse aktører dukker opp. Slik er det også når det gjelder billettformidling.