Effektiv håndtering av kinobilletter

Effektiv håndtering av kinobilletter

Moderne billetthåndtering har redusert kostnader spesielt og ressursbruk generelt for de aller fleste arrangører som lever av inntektene fra billettsalget. Se bare på kinoene for eksempel. De lever jo til en stor del av billettinntektene sine selv om endel inntekter nok også kommer fra offentlige støtte ordninger og ikke minst […]

La billettservice gjøre jobben

La billettservice gjøre jobben

En av de store utfordringene knyttet til det å sette opp forestillinger utenfor de etablerte scenene, har vært å tilrettelegge billettsalget på en måte som ikke legger beslag på alt for mange ressurser. Skal man for eksempel arrangere en landsomfattende turné med ett julekonsert-konsept er det ett utall faktorer som […]

Consumer

IT forenkler for arrangører og forbrukere

Moderne informasjonsteknologi har skapt helt nye, og for de aller fleste næringsdrivende, betydelig bedre forutsetninger for mer effektiv drift, bedre kontroll og dermed også bedre bunnlinje. Når det er sagt så skal det ikke legges skjul på at nyvinningene i like stor grad har kommet kundesegmentet til gode. Dette gjelder […]

Mellommann vel verd pengene

Mellommann vel verd pengene

Det er en lang rekke fordeler knyttet til det å overlate billettsalget til en profesjonell aktør som har det med å administrere billettsalg som sitt spesialfelt. I veldig mange sammenhenger er mellommannen et utskjelt og fordyrende mellomledd som først og fremst har egne hensyn til de vil ivareta. Slik er […]